WEBFORAL WEBDESIGN SUPPORT> tutorial >paswoord vergeten

Paswoord vergeten/resetten

Paswoord vergeten?


Klik bij het inloggen op de login-pagina op ‘Forgot pasword’


Vul het mailadres in waarmee u inlogt


Een mail om uw paswoord te resetten wordt opgestuurd.

Na het resetten logt u in met uw nieuw paswoord.